Grønt Værksted

Grønt Værksted er for dig, der gerne vil arbejde ude i den friske luft med gartneri, grønne arealer og brændehugning. Vi laver små produktioner til salg på vores egne jule- og foråsmarkeder, sælger ophugget brænde og passer grønne områder både på centeret og andre steder. Desuden arbejder vi i drivhuset.

Du kan f.eks. lære

  • at dyrke planter
  • at slå græs på store plæner
  • at holde det pænt og rent udenfor
  • at skære og hugge brænde
  • at plukke bær og frugt

Værkstedet er arbejdsplads for borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse (§103). Samt for STU-elever i praktik og borgere i afklaringsforløb.