Beskyttet beskæftigelse på den helt rigtige måde

Beskyttet_Beskaeftigelse_Samarbejde

Sørens vej til beskyttet beskæftigelse

10 måneder inden han var færdiguddannet som finmekaniker blev Søren ramt af psykiske udfordringer. Job, karriere og ungdomsliv blev sat på pause, for alle kræfter blev brugt på at få det bedre. Det kostede flere hårde år, inden Søren i 1999 var klar til at vende tilbage til en form for normaliseret hverdag med arbejde og kollegiale fællesskaber.

Første gensyn med arbejdsmarkedet blev beskyttet beskæftigelse på det daværende metalværksted hos CABAS. Søren husker tydeligt, hvordan hans krop havde sin helt egen hukommelse, da han trådte ind i Metalværkstedet.

Jeg kunne pludselig huske, hvordan det var at arbejde ved revolverbænken – min krop gjorde næsten tingene af sig selv. 

Det var godt at være tilbage i arbejde, men for Søren var der for meget styring på det beskyttede værksted. Han havde behov for mere selvstændighed, og mere frihed til selv at bestemme dagens rytme.

Kroppen husker

Drejeskiven kører taktfast, mens små spiraler af metalspåner glider af kolben. Søren står hjemmevant foran revolverbænken – som drejemaskinen kaldes. 

Et særligt samarbejde

Golfbaneprodukter ApS sælger professionelt udstyr til golfbaner. CABAS har en samarbejdsaftale med virksomheden, som giver borgere i beskyttet beskæftigelse mulighed for at komme ud og arbejde på en ”almindelig” arbejdsplads.

 

Samarbejde omkring en skræddersyet løsning

I samarbejde med CABAS og virksomheden Golfbaneprodukter, har Søren fundet den helt rigtige løsning. Han er nu i beskyttet beskæftigelse ude hos Golfbaneprodukter.

Søren møder selv ind mandag til fredag. Han arbejder fem timer om dagen, hvoraf den ene time er afsat til motion.

To dage i ugen får han selskab af 4 kolleger, som også er i beskyttet beskæftigelse og en personale fra CABAS.
Maskinerne fra det tidligere Metalværksted er flyttet ud på lageret hos Golfbaneprodukter. På den måde er der oprettet et værksted til Søren.

Støtte når der er behov

Hvis Søren har brug for støtte, kan han altid kontakte CABAS personalet.

Personalet hjælper både med maskiner der driller, men også med struktur i hverdagen, fastholdelse af aftaler og med de psykiske udfordringer Søren har. Sørens beskyttede beskæftigelse er særlig i den forstand, at han arbejder mere selvstændigt end sine kolleger og derfor har et mindre støttebehov.

Udfordringer, variation og selvstændighed giver ro i hovedet

På arbejdet oplever Søren den frihed, og det ansvar han ønsker sig. Han bestemmer selv, hvornår han skal arbejde ved maskinerne, og hvornår han vil gå tur. 

Dagene er aldrig ens og det betyder, at Søren skal bruge hovedet: ”Det har jeg meget brug for, når jeg bruger min hjerne, så hører jeg ikke stemmer.”

 

Trivsel giver plads til udvikling og nye ideer

Søren oplever selv, at han har det rigtig godt. Han har mod på at løse udfordringer og hjælpe med at ”opfinde” nye produkter som virksomhedens kunder efterspørger. Han har flere gange foreslået små ændringer i produktionen, som Golfbaneprodukter har valgt at bruge. Det gør ham glad og stolt.

Et samarbejde til glæde for alle

Sørens historie er et godt eksempel på, hvor betydningsfuldt det er, når CABAS samarbejder med eksterne virksomheder. Det skaber et unikt udviklings- og læringsrum for mennesker, der ikke har mulighed for at indgå på arbejdsmarked på ordinære vilkår. CABAS støtter, når der er behov. Golfbaneprodukter Aps får løst en konkret opgave, samtidig med at de får beriget deres virksomhedskultur, med en større mangfoldighed. Søren, får en selvstændig hverdag med en positiv arbejdsidentitet og en faglig stolthed.

 

Søren er et opdigtet navn. Han vil gerne dele sin historie, men har bedt om at blive anonymiseret på grund af sin diagnose.