Ergonomisk arbejdspladsindretning

CABAS tilbyder vurdering af ergonomisk arbejdspladsindretning, når borgere f.eks. bliver tilbudt praktik, afklarings- og ressourceforløb, fleksjob eller evt. skånejob.

Tilbuddet gælder også for borgere, der allerede er på en arbejdsplads, men som oplever fysiske vanskeligheder i forhold til at kunne udføre arbejdsopgaverne.

Det er vores ergoterapeut, der laver vurderingen af indretningen af arbejdspladsen i samarbejde med borgeren og virksomheden. Sammen finder ergoterapeuten, arbejdsgiveren og borgeren de løsninger, der giver bedst mening.

En vurdering af de ergonomiske forhold kan indeholde:

Indretning af arbejdsplads

  • Arbejdsborde
  • Arbejdsstole
  • Hjælpemidler
  • Løftegrej
  • Belysning
  • IT-arbejdspladser

Vi vejleder i:

  • Hensigtsmæssig indstilling af bord og stol
  • Anvendelse af hjælpemidler
  • Arbejdsstillinger
  • arbejdsbevægelser