Afklaring

På CABAS tilbyder vores Afklaringsteam:

  • LAB §90 og §91 – 13 ugers jobafklaringsforløb
  • Fastholdelsespladser efter afklaringsforløb
  • Funktionsbeskrivelse i eget hjem
  • Vurdering af ergonomisk arbejdspladsindretning

Afklaringsteamet består af en ergoterapeut og to socialrådgivere. I tæt samarbejde med borger og sagsbehandler arbejder vi hen imod at afklare borgerens arbejdsevne.

Det gør vi ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Et Individuelt forløb

Alle forløb er individuelt tilrettelagt. Vi har fokus på at undersøge, vurdere og tage højde for borgerens behov og ønsker for at finde de muligheder og løsninger, der fungerer bedst for både borgeren og arbejdsgiveren – og borgeren opnår en realistisk afklaring af sin arbejdsevne. Afklaringen kan foregå på vores interne og eksterne arbejdspladser eller i private virksomheder.