Forside

   CABAS HISTORIER

Tre år der gør en forskel!

En milepæl for Bjørn og hans studiekammerater på STU Nyruphus. Translokationen er kulminationen på hans treårige ungdomsuddannelse. [...]

Fra Stormfald til Snedkerperler

“Hvis du lægger mærke til det, så laver jeg ikke noget” Peter, Alex og alle deres kolleger [...]

Brevet til Kongen

På Nygård har gruppe 4 været optaget af, at vi har fået en ny konge i Danmark. [...]

Læs flere historier

CABAS arbejder med fire af FN´s verdensmål

3 – TRIVSEL OG SUNDHED
Sund kost, bevægelse, socialt samvær og kompetenceudvikling for alle giver gode betingelser for personlig udvikling og social bæredygtighed.
11 – BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Bæredygtighed i lokalsamfundet – vi planter træer, passer nyttehaver, bygger insekthoteller, samler affald og køkkenet har fokus på fra jord til bord.
12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Fejlproduktioner, rester og andres skrot bliver til nye produkter på vores værksteder. Affaldssortering og genanvendelse fylder i hele CABAS.
17 – PARTNERSKABER FOR HANDLING
Vi er en del af GoGreen netværket i Helsingør, samarbejder med private og offentlige aktører, altid med fokus på social og/eller miljømæssig bæredygtighed.