Forside

   CABAS HISTORIER

Tak for jeres store opbakning

Vi skylder stor tak til alle de 1.065 besøgende, som var med til at gøre Julemarkedet 2023 [...]

Krøllede hjerner og kvalitetstræ

…Sådan lyder Snedkeriets opskrift på en bæredygtig succes. Kasper (midt), som er værkstedspersonale på Snedkeriet, har en [...]

Beskyttet beskæftigelse på den helt rigtige måde

Sørens vej til beskyttet beskæftigelse 10 måneder inden han var færdiguddannet som finmekaniker blev Søren ramt af [...]

Læs flere historier

CABAS arbejder med fire af FN´s verdensmål

3 – TRIVSEL OG SUNDHED
Sund kost, bevægelse, socialt samvær og kompetenceudvikling for alle giver gode betingelser for personlig udvikling og social bæredygtighed.
11 – BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Bæredygtighed i lokalsamfundet – vi planter træer, passer nyttehaver, bygger insekthoteller, samler affald og køkkenet har fokus på fra jord til bord.
12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Fejlproduktioner, rester og andres skrot bliver til nye produkter på vores værksteder. Affaldssortering og genanvendelse fylder i hele CABAS.
17 – PARTNERSKABER FOR HANDLING
Vi er en del af GoGreen netværket i Helsingør, samarbejder med private og offentlige aktører, altid med fokus på social og/eller miljømæssig bæredygtighed.