Forside

Velkommen til cabas.dk

cabas.dk er en helt ny hjemmeside. Vi er stadig i gang med opbygningen, så bær over med os, hvis informationerne er mangelfulde visse steder. Vi arbejder på sagen.

CABAS hører under Helsingør Kommune og tilbyder en række muligheder for borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Hos os kan borgerne komme i Aktivitets- og Samværstilbud, Beskyttet Beskæftigelse eller i Jobafklaring. Vi tilbyder desuden STU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse for unge.

Sammen med borgerne arbejder vi for en forbedret livskvalitet gennem produktion, aktiviteter, undervisning og fællesskab.

CFJOO skifter navn til CABAS

Den 1. januar 2020 skiftede Center for Job og Oplevelse navn til CABAS. Samtidig har centeret fået nyt logo.

Det nye navn og logo kommer i forlængelse af de forandringer, centeret har gennemgået i det forløbne år, fortæller leder Christina Dahl.

”Vi ønsker, at borgerne hos os i langt højere grad bliver en del af det ordinære liv omkring os. Det forbedrer livskvaliteten for borgerne at stå op til en meningsfuld hverdag, hvor de enten oplever, at de udfylder en vigtig jobfunktion, er i et meningsfuldt lokalt fællesskab, eller får en uddannelse, de kan bruge videre i livet,” siger hun og fortsætter:

”Vi vil også fremover tilbyde beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter og vi er i gang med at skabe en ny fortælling og retning for centeret, hvor vi tager alt det gode med, som vi allerede kan, og kombinerer det med nye muligheder. Det nye navn og logo skal være med til at signalere den nye retning.”