STU

CABAS tilbyder Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). STU er en treårig ungdomsuddannelse, som består af undervisning og praktik. Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan komme på en ordinær ungdomsuddannelse.

Hos os planlægger vi så vidt muligt uddannelsen under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser, og vi tager udgangspunkt i en individuel uddannelsesplan, som vi laver sammen med den unge.

Uddannelsesplanen beskriver undervisning og praktik og indeholder en beskrivelse af de enkelte dele i uddannelsen og de pædagogiske mål.

  • STU Nyruphus henvender sig til unge med f.eks. generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiske problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser eller/og andre specifikke problemstillinger.