afklaringsforløb

CABAS tilbyder 13 ugers afklaringsforløb. Det er centerets afklaringsteam, der i tæt samarbejde med borgeren og jobkonsulenten afklarer borgerens arbejdsevne. I tilfælde af behov for forlængelse af forløbet ud over de 13 uger er dette også muligt.

Teamet består af en ergoterapeut og en socialrådgiver.

I et afklaringsforløb afdækker vi borgerens ressourcer, funktionsniveau og arbejdsevne i forbindelse med en eventuel tilknytning til arbejdsmarkedet eller en afklaring af forsørgelsesgrundlag. afklaringen tager så vidt muligt udgangspunkt i borgerens arbejdsmæssige interesser og erfaringer.

Vores tilbud dækker en bred vifte af forskellige arbejdsfunktioner, hvilket gør det muligt at skræddersy det tilbud, som giver bedst mening for den enkelte.

Vi tilbyder f.eks. afklaringsforløb på vores egne værksteder. Vi er en stor arbejdsplads med beskyttede værksteder inden for traditionelle håndværk samt køkkener og cafeer. Mere end 200 borgere er samlet set tilknyttet centeret i vores tilbud om beskyttet beskæftigelse, samvær- og aktivitetstilbud og STU.

Visitation
Forløbet begynder med en henvisning fra jobcenteret til vores afklaringsvejledere. Gennem henvisningen får vi et indblik i borgerens erhvervsmæssige og helbredsmæssige situation.

Herefter inviterer vi borgeren og jobkonsulenten til et møde, hvor vi sammen finder ud af, hvilken arbejdsplads borgeren ønsker at bliver placeret på. Sammen udarbejder vi et program for de 13 ugers afklaring.

Afklaringsforløbet
Sammen med borgeren laver afklaringsvejlederen jævnlige opfølgninger på, hvordan det går.

Vejlederen vurderer, om opgaverne stadig er passende eller om der evt. skal ske ændringer. Det vigtigste er, at få et realistisk billede af, hvor mange timer borgeren kan arbejde om dagen/ugen og under hvilke forhold, vedkommende bedst arbejder.

Når afklaringsperioden er færdig, laver afklaringsvejlederen en slutrapport. Den beskriver forløbet, hvilke ressourcer borgeren har vist undervejs samt de støttebehov og/eller hjælpemidler, der kan være nødvendige, for at borgerne kan gennemføre opgaverne.

Fastholdelsespladser
I tilfælde af behov for at fastholde en borger i et positivt forløb på en arbejdsplads, tilbydes fastholdelsespladser indtil næste trin i borgerens videre forløb efter endt afklaring.