Ledige stillinger

Vi er så heldige, at vi skal ansætte nye kolleger

Vi søger derfor 2 uddannede pædagoger til vores Aktivitets og samværstilbud (Servicelovens §104) i Nygård/Helsingør.

Stilling A: 1 pædagog på 35 timer pr. den 17. april 2023 eller snarest muligt derefter.

Stilling B: 1 støttepædagog 1:1 stilling på 1 borger på 30 timer pr. den 1. april 2023.

Der er til støttepædagog stillingen (Stilling B) tale om en ”begivenhedsbestemt ansættelse”, som er betinget af, at vores borger er visiteret til CABAS. Såfremt borgeren stopper, så stopper ansættelsen uden yderligere varsel. Det skal dog nævnes, at vi primært har borgere fra Helsingør kommune og derved er de i vores tilbud i CABAS, i mange år.

Venligst skriv øverst i din ansøgning, om det er stilling A eller B du søger.

Vi beskæftiger voksne mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Vores mål er at skabe meningsfulde dage, hvor borgerne oplever medinddragelse, udfordringer og givende indhold. Vi støtter borgerne i, at være så selvhjulpne som muligt og vi ønsker, at alle kan være en del af fællesskabet. Her er alle betydningsfulde.

Vi tilrettelægger årstidens aktiviteter i temaer, med respekt for borgernes individuelle evner og interesser, og vi vægter processen i aktiviteterne højt.

Som kollega i vores hus i Nygård vil du opleve:

 • At omdrejningspunktet er samvær, aktiviteter, musik og sansestimulering.
 • At vi har en anderkendende, inkluderende og værdibaseret tilgang til vores borgere og hinanden.
 • At vi altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers styrker og kompetencer.
 • At vi vægter et højt fagligt niveau, og arbejder med afsæt i anderkendende pædagogik, sansemotorik, neuropædagogik samt systemisk og narrativ tilgang.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter det gode samarbejde og støtter hinanden i en tæt dialog, leder som kollegaer.
 • At vi bruger ”Tegn til tale” og andre former for totalkommunikation.
 • Vi arbejder bæredygtigt b.la.: affaldssortering, dyrker grøntsager i egen have, sanker råvarer i naturen og arbejder kreativt med genbruges materialer.

Din profil:

 • Du er uddannet pædagog, har erfaring med socialpædagogisk arbejde, er fagligt nysgerrig, reflekterende og kan anvende IT på mindst brugerniveau.
 • Du har en fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne og kan yde hjælp til basale behov.
 • Du ser værdien i en respektfuld, ligeværdig tone og formår at udvise empati og ydmyghed i mødet med borgerne.
 • Du har en uhøjtidelig, men professionel omgangsform og kan arbejde både i team og selvstændigt.
 • Du har kørekort og kan køre vores minibusser.

Som personale hos CABAS vil du opleve:

 • En arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
 • En arbejdsplads med god kommunikation og gode kollegaer.
 • En arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling og læring.
 • Et arbejdsmiljø hvor feedback er en del af vores samarbejdskultur.

 

Vi er en del af en større organisation som hedder CABAS. Ud over Aktivitets og samværstilbuddet, rummer CABAS også tilbud inden for beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103), Den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU lov564) samt Afklaringsforløb (LAB§32).

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Arbejdstiden ligger på hverdage. Der vil være månedlig mødeaktivitet og arrangementer for hele CABAS, hvor arbejdstiden vil ligge uden for normal arbejdstid.

Du vil blive ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffeattest for ansøger der påtænkes ansat, og denne indgår i den afsluttende vurdering af en evt. ansættelse.

Du bliver ansat i Helsingør kommune i CABAS med base på Nygård, Hellebækvej 61, 3000 Helsingør.

 

Kontakt og ansøgning:

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til funktionsleder Eija Japsen, mobil 49284801.

 

Ansøgningsfrist 17. februar 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt 22. februar 2023.

Søg stillingen

 

Fordi du vil mere end bare at have et arbejde – du vil gøre en forskel!

Hos CABAS er vi forskellige! Forskellige fagligheder, forskellige funktionsniveauer, forskellige kompetencer. Summen af alle disse forskelligheder er vores fælles styrke.
Vi supplerer og støtter hinanden i et fællesskab sammen med og omkring borgeren. Vores borgere er i daglig tale:
• Medarbejdere – Lov om Aktiv Service §103
• Brugere – Lov om Aktiv Service §104
• Elever – STU
• Borgere i afklaring.

Som personale hos CABAS er du optaget af at bidrage til en meningsfuld og udviklende hverdag for vores borgere. Din fornemmeste opgave er at støtte og motivere borgerne til at udvikle eller vedligeholde kompetencer, så de oplever høj livskvalitet, og udvikler sig til at klare sig bedre på egen hånd, hvor det er muligt.

Har du lyst til at bidrage til vores forskellighed, er du altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning med CV. Skriv et par ord om dig selv, din erfaring, uddannelse og dine jobønsker.

Vi behandler naturligvis din ansøgning fortroligt.

Hvis du ønsker, at vi gemmer din ansøgning i vores kandidatarkiv, bedes du skrive dette i din henvendelse.
Uopfordrede ansøgninger sendes til mail@cabas.dk