Aktivitets- og samværstilbud

På CABAS tilbyder vi indholdsrige, trygge og forudsigelige dage i vores aktivitets- og samværstilbud. Dagene kører efter en velkendt opbygning, hvor borgerne både er tilknyttede faste basisgrupper og har mulighed for at vælge forskellige temagrupper afhængig af interesser.

Vi arbejder bl.a. med årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse, kreativitet, musik, rytmik, havearbejde og køkkentjanser. Der er også mulighed for mere stille aktiviteter med en iPad, puslespil el.lign.

Vores mål er at skabe meningsfulde dage, hvor borgerne oplever medinddragelse, udfordringer og givende indhold. Vi støtter borgerne i at være så selvhjulpne som muligt, og vi ønsker, at alle kan være en del af fællesskabet. Her er alle betydningsfulde.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borger og hans eller hendes styrker og kompetencer.

Alle ansatte er uddannede pædagoger.

Sådan er dagene på Nygård
Dagene er bygget op efter en fast skabelon. Vi begynder sammen med dem, vi kender bedst: basisgruppen. Her er der aktiviteter, indtil vi går i temagrupperne. Der vil altid være kendt personale i temagruppen.

Temaerne kan f.eks. være

  • udehold
  • musik, sport og bevægelse
  • hjemmedag
  • køkken
  • krea og natur

Vi slutter dagen sammen med basisgruppen. Her er der mulighed for fællessang, afspænding, egne aktiviteter og meget mere.

Nedenfor ses aktuelle ugeplaner. Ugeplanerne er vejledende med forbehold for sygdom, vejr og vind.

Aktivitetsskemaer uge 16 (klik på gruppe)

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Vores skønne lokaler
Vi holder til på Nygård i Helsingør. Her har vi nogle dejlige handicapvenlige og lyse lokaler, et skønt musik- og aktivitetsrum, små og store rum og ikke mindst en naturskøn stor have med bålhytte og meget mere.
Vi deler hus med CABAS’ tilbud STU Nygård, der henvender sig til unge med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Målgruppen er voksne med udviklingshandicap og funktionsnedsættelser visiteret efter SEL §104

 

Adresse:

Nygård
Hellebækvej 61
3000 Helsingør