Funktionsbeskrivelse i eget hjem

LAB §172-173, §178-179

Formålet med en funktionsevnebeskrivelse er at opnå et realistisk billede af borgerens funktionsniveau i eget hjem, som kommunen kan anvende i det videre sagsforløb.

Hvordan?

Med afsæt i ADL-taxonomien, som er et valideret ergoterapeutisk arbejdsredskab vil afklaringskonsulenten beskrive og analysere borgerens ressourcer og begrænsninger med fokus på både de fysiske, psykiske og sociale aspekter.

Afklaringskonsulenten har en række kompetencer, der kan bruges til at vurdere borgerens funktionsevne og vurdere skånehensyn i forhold til funktionsevnen. Alt sammen set i forhold til hverdagslivet og den samlede livssituation.

Alle besøg foregår i borgerens eget hjem.

Herefter udarbejdes en skriftlig rapport, der indeholder en beskrivelse af borgerens funktionsevne og en vurdering af, om der er særlige hjælpemidler, der kan øge borgerens funktionsniveau.

Er du interesseret i at høre mere eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte vores ergoterapeut.

 

Tamara Poric
Afklaringskonsulent

 

 

Link til henvisningsskema