Funktionsbeskrivelse i eget hjem

CABAS tilbyder funktionsevnebeskrivelse i borgerens eget hjem i samarbejde med jobkonsulenten og borgeren.

Afklaringsvejlederen besøger borgeren 1-3 gange for at observere funktionsniveauet. Der tages afsæt i meningsfulde aktiviteter, der relaterer sig til dagligdagen, arbejdslivet og fritidslivet, samt om involvering i samfundslivet.

Afklaringsvejlederen afslutter med en skriftlig rapport, der indeholder en beskrivelse og vurdering af arbejdsevne og funktionsniveau. Samt en vurdering af, om der er særlige arbejdsredskaber eller hjælpemidler, der kan øge arbejdsevne og funktionsniveau.