Matematik (LOF)

STU valgfag dansk matematik

Matematik

STU Nyruphus er skolen for elever, der ønsker en overvægt af praktisk arbejde og erfaringsdannelse.

Der er stort fokus på praktisk matematik både i madlavning og i håndværksarbejdet. Vi arbejder med:

  • mål
  • rumfang
  • materiale beregninger
  • lægger budget

Derudover samarbejder STU Nyruphus med LOF om matematikundervisning.
Interesserede elever transporterer som udgangspunkt sig selv til undervisning i Helsingør på LOF.

Vi tilrettelægger hjælp til opgaver/lektier for de elever som deltager i et LOF fag.