Dansk (LOF)

DANSK

STU Nyruphus er skolen for elever, der ønsker en overvægt af praktisk arbejde og erfaringsdannelse.
Det er stort fokus på praktisk dansk koblet til alle de praktiske opgaver på værksted, køkken og have:

  • læse opskrifter
  • læse instrukser/vejledninger
  • skrive huskelister

Vi arbejder også på at skrive ansøgninger og cv forud for praktiksøgning.

Derudover samarbejder STU Nyruphus med LOF om danskundervisning.

Interesserede elever transporterer som udgangspunkt sig selv til undervisning i Helsingør på LOF.

Ordblindeundervisning kan ligeledes udbydes når det efterspørges, ligesom vi tilrettelægger hjælp til opgaver/lektier for de elever som deltager i et LOF tilbud.