Gåhold

STU Nyruphus Gå hold

Vores gåhold er en fantastisk mulighed for de elever, der har behov for mere bevægelse i hverdagen og som ønsker at styrke deres sociale fællesskaber på en anderledes måde.

Bevægelse i Naturen

Gåholdet er aktivt året rundt og foregår altid i naturskønne områder. Ruterne varieres afhængig af vejr og vind, så vi kan opleve årstidernes skifte. Vi tager os tid til at sanse naturen, når der er noget særligt som kalder på vores opmærksomhed undervejs. Gåturenes længde tilpasses elevernes fysiske formåen, så alle kan deltage. Disse ture giver eleverne mulighed for at forbedre deres kondition, øge energiniveauet og nyde frisk luft.

Styrkede Sociale Fællesskaber

Gåholdet handler ikke kun om fysisk aktivitet; det er også en chance for at styrke sociale bånd blandt eleverne. Gåture i skoven er unikke refleksion og samtalerum. Undervejs på turene opfordrer vi til samtaler og samarbejde gennem forskellige små øvelser. Dette fremmer et stærkt fællesskab og hjælper eleverne med at opbygge nye venskaber.