Ydelseskataloger

Ydelseskatalogerne er under udarbejdelse.

Link til Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne