Visitation

Det kræver visitation at blive tilknyttet CABAS. Borgere kan blive visiteret på tre forskellige måder til centeret:

§103 (Beskyttet beskæftigelse) og §104 (Aktivitets- og samværstilbud) – sagsbehandlere visiterer fra den pågældende kommune.

STU Lov 564 – UU-vejledningen i den pågældende kommune indstiller til visitation.

LAB §90 og §91 (afklaringsforløb) – Jobcentrets sagsbehandlere henviser til afklaringsteamet.