Vi dokumenterer – for borgernes skyld

Cabas Dokumentation Fem Faglige Fyrtårne

Der kan være stærke holdninger i spil, når dokumentationspraksis kommer på dagsordenen. Er det en støvet skrivebordsøvelse, som tager pædagogiske ressourcer fra borgeren, eller er det et værdifuldt værktøj, der giver højere kvalitet og retssikkerhed?

Ledelsen i CABAS er ikke i tvivl, dokumentationsindsatsen er et værdifuld værktøj, og derfor besluttede de tilbage i 2019 at arbejde mere ambitiøst med området. Hele processen har været styret af Rosita Slot Borén, først som Faglig koordinator og siden hen som Faglig leder af CABAS. Rosita oplever at dokumentation:

  • sikrer en bedre sagsbehandling for vores borgere
  • bidrager til borgernes retssikkerhed
  • understøtter videns- og erfaringsdeling mellem vores personalegrupper
  • giver personalet et godt redskab til at synliggøre deres indsats.

Dokumentationen giver mulighed for, at personalet sammen kan skabe nye fortællinger hele vejen rundt om det menneske, som er i centrum og som skal modtage den bedst mulige støtte.

Men, hvad betyder det, at borgeren er i centrum for egen udvikling? For Rosita handler det om, at de delmål CABAS arbejder med – udspringer fra borgernes egne interesser. Rosita lægger stor vægt på, at borgeren selv har kontrol og kan komme med ønsker. Hvis ønskerne er mulige i forhold til borgerens funktionsevneniveau og værkstedets aktiviteter, så bliver de styrende for de delmål, vi sætter sammen.

Faglige Fyrtårne viser vejen

Omstillingen til at gøre tingene på en ny måde har ikke været let, fortæller Rosita efter fire år med temadage, teammøder, introduktions videoer og ikke mindst digitale udfordringer. Men hun oplever at CABAS er godt på vej. Seneste initiativ er udnævnelsen af fem Faglige Fyrtårne. Fem personaler skal fremover være med til at understøtte deres kollegaer, så alle kommer godt i gang med at få dokumenteret løbende på de delmål, der er defineret i samarbejde med borgeren.

Louise Thornberg, som til dagligt arbejder i CABAS Skolebod på Borupgårdskolen, er en af de fem. Hun mener, at den nye praksis først og fremmest er et spørgsmål om vaner.

Det er jo ikke nyt for os at dokumentere, det nye er, at vi skal gøre det løbende. Vi skal løbende opdatere borgerens progression i forhold til de delmål og indsatsmål, som er sat. Det kræver nye vaner at få afsat tid til det arbejde.

Tid i kalenderen til dokumentation

CABAS arbejder i dag med et format, der giver personalet mulighed for at udveksle praktiske og faglige informationer løbende. De har fået et unikt forum, hvor de skal reflektere over egen og andres praksis, og i fællesskab drøfte de anvendte metoder og den støtte som borgeren får. Det er en lærerig proces, som stadig er undervejs, og hvor fyrtårnene spiller en nøglerolle.

Jeg tror, det er nemmere at spørge mig. Jeg er tættere på og sidder med samme opgave.

Louise ved godt, at for nogle kolleger bliver det learning by doing – og det er også fint – vi øver os sammen, og vi bliver hele tiden dygtigere sammen.

Vi snakker om hvilke delmål kan være gode? Hvordan dokumenterer vi, når/hvis der er sket en udvikling? Måske kan jeg være med til at gøre det lidt mere jordnært.

Plads til fejl og forskelligheder

Det har været vigtigt, at give plads til alle refleksioner, understreger Faglig leder Rosita Slot Borén.

Med den nye praksis sætter vores personale deres faglighed på spil på en ny måde – det kræver mod.

Nogle personaler har været bekymret for at lave fejl. Nogle har ikke lavet så meget skriftlig dokumentation før, mens andre har været usikre på it-systemet – som stadig godt kan drille, indrømmer Rosita.

Som Faglig leder har Rosita stort fokus på at tilbyde sparring uden at give nogle svar. Hendes fornemmeste opgave er at skabe rummet, hvor den store variation i personalegruppen bliver udnyttet optimalt.
CABAS er begunstiget med en stor variation af fagligheder og dermed et optimalt grundlag for at få flere perspektiver på borgerne og den støtte vi giver i hverdagen.

Når jeg inviterer til sparring, er vi på refleksionsdomæne, så inviterer vi forskellige opfattelser ind, for når vi hører forskellige opfattelser af samme borger, bliver vi klogere sammen. Måske får vi endda rykket lidt på vores eget perspektiv.

Rosita og Louise er enige om, at CABAS er rigtig godt på vej med den nye dokumentationspraksis, og begge er imponeret over den energi personalet har bidraget med.

Cabas Dokumentation Fem Faglige Fyrtårne

Fra venstre: Pædagog Stefan V. Olsen, Administrativ sagsbehandler Kirsten Munck, Ernæringsassistent Louise Thornberg, Faglig leder Rosita Sloth Borén, Psykomotorisk terapeut Martin Behrend, Pædagog Pia Machon Brisson, Pædagog Stine Søndertoft Madsen.

Støtten i CABAS

  • Støtten struktureres bl.a. ud fra delmål, som tager afsæt i borgerens indsatsmål
  • Støtten tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og funktionsevne
  • Støtten gives individuelt, i små eller større grupper.
  • Støtten tilrettelægges ud fra en faglig vurdering og dialog mellem borgeren og personalet hos CABAS