Michael Merle ser ind i 2022

CABAS

Stemningen fra et veloverstået julemarked sad stadig i kroppen, da jeg gik på juleferie i 2021. Tænk engang, det lykkedes at få afviklet et fantastisk julemarked og en hyggelig julefrokost for medarbejdere og brugere.

På trods af et udfordrende 2021, med mange uforudsete hændelser, er det lykkedes os at holde årets budget og gå i nul. Det flotte resultat skyldes en imponerende indsats fra alle i CABAS.

Jeg er nok ikke den eneste der håber, at 2022 bliver et lidt mere roligt år – men kun i forhold til corona! Hos CABAS har vi nemlig planlagt mange sjove, spændende og lærerige aktiviteter for det kommende år.

Vi genbesøger nogle af vores faglige fokusområder

Sidste år genbesøgte vi begreberne inden for det Systemisk Narrative ved konsulent Anne Kaaber. Dem arbejder vi selvfølgelig videre med i 2022. Vi ved, at når vi arbejder med sproget og sætter positivt fokus på fortællinger, identitet og værdier, så skaber det nye fortællinger omkring borgerne.

Vi skal også arbejde endnu mere med Low Arousal, som oplægsholder Anne-Mette Sohn Jensen fortalte os om sidste år. Når vi fokuserer på vores egen adfærd, kan vi støtte borgernes trivsel og udvikling. Følelser smitter. Det betyder, at vi bruger os selv til at vise strategier for mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer. På den måde hjælper vi borgerne med at genvinde kontrollen.

Det er teorier, som kan lyde nemme i praksis, men som kan være en stor mundfuld at implementere i dagligdagen. Det tager tid og kræver gentagelser at få ind under huden – så vi genbesøger metoderne sammen og arbejder videre med, hvordan vi bedst møder borgerne i konfliktsituationer.

Kursus for borgerne

Det er ikke kun personalegruppen, der skal på kursus og arbejde med faglighed. I 2022 får alle medarbejdere og brugere (borgere) tilbudt et kursusforløb, hvor de kommer igennem temaerne Trivsel og Sikkerhed.

Nogle temaer vil være individuelle for det enkelte værksted. Det kan være brug af særlige maskiner og redskaber. Andre temaer er fælles for alle i CABAS. Det gælder fx temaet; Hvad er en god kollega? Kurserne afslutter vi naturligvis med en ceremoni med diplomoverrækkelse og fejring.

Samarbejde, samarbejde – sammen er vi bedst! 

I 2022 sætter vi fokus på en af de helt store styrker i CABAS. Vores mange forskelligheder og den enorme power vi har, når vi samarbejder på kryds og tværs. Snedkeriet hjælper Montagen, når en stor ordre skal gøres færdig. Design og Textil går i køkkenet – når Køkken CABAS er ramt af sygdom. Sådan hjælper vi allerede hinanden i dagligdagen, og det skal vi gøre endnu mere i 2022.

Også dokumentationsarbejdet bliver præget af mere samarbejde. Seks personaler udnævnes til faglige fyrtårne hos CABAS. De bliver ansvarlige for at støtte deres kolleger i arbejdet med vores dokumentationssystem. De faglige fyrtårne vil bidrage til at vi sammen når vores målsætning om en god dokumentationspraksis.

Vi fortsætter også det tætte og effektive samarbejde med sagsbehandlerne. De inviteres til at holde opfølgningssamtaler med borgerne, her hos os. Vi inviterer pårørende, i det omfang de ønsker at deltage, fordi det helhedsorienterede samarbejde er så vigtigt for vores borgere.  

I CABAS-hverdagen skal der også plads fest og farver   

Vi skal have det sjovt, når vi er på arbejde. Og vi skal have plads til at hygge sammen og fejre vores gode resultater sammen. Derfor byder året på flere sociale aktiviteter, hvor vi skal være sammen om alt lige fra pølsevogn og konkurrencer til forårsmarked, familiefest og naturligvis julemarkedet.

En værdifuld påmindelse i Dronningens nytårstale 

Vores kære dronning talte om fælles udfordringer, håb og forventning til det nye år, i sin nytårstale. Men, særligt én ting, vandt genklang i forhold til CABAS:

 ”At kundskab og indsigt har hjulpet os under coronaen, og har vist os, at ny viden fører fremskridt med sig. Vi bliver mindet om, at vi skal møde det ukendte med nysgerrighed, videbegær og opfindsomhed – snarere end frygt”.

En meget vigtig pointe – der ikke alene gælder corona, men også livets og arbejdslivet forhold. En pointe – som heldigvis går igen fra personalegruppens seminardage sidste år, hvor vi sammen drøftede værdiord for fremtidens CABAS.

Der er ingen tvivl om at alle, lige fra ledelse og personale til medarbejdere og brugere kommer til at blive udfordret på deres nysgerrighed, videbegær og ikke mindst opfindsomhed. I 2022 skal vi arbejde med fremtidens CABAS univers – det bliver spændende, det bliver sjov, det bliver lærerigt.  

Jeg glæder mig! Det håber jeg også I gør

Michael Merle