MAR-Udvalget

MAR-udvalget, er CABAS Medarbejder Repræsentanter. Udvalget består af 8 borgere, lederen af CABAS samt vores faglige konsulent.

Udvalget er et samlet råd for alle matrikler på CABAS og er borgernes fælles talerør på CABAS.

Fordeling:
Klassiske værksteder (1/værksted): 5
STU Nyruphus: 0
Nygård: 1
Køkkenerne: 2

Valg til udvalget
Repræsentanterne er på valg hvert andet år – i ulige år før sommerferien.

Opgaver
MAR-udvalgets opgave er at fremsætte meninger og forslag på vegne af kollegerne i deres grupper.

Udvalgets repræsentanter har høringsret på en række områder, der er fælles for hele CABAS:

  • Fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Sociale arrangementer
  • Ændringer, forslag og beslutninger, der kan diskuteres på borger-niveau.

MAR møde april 2023

Mødeplan 2023

 

  • 8. februar
  • 26. april
  • 23. august
  • 4. oktober