CABAS-rådet

CABAS-rådet består af 8 borgere og 2 fra personalet (lederen af CABAS og den pædagogiske konsulent).

Rådet er et samlet råd for alle matrikler på CABAS.

Fordeling:
Klassiske værksteder (1/værksted): 4
STU Nyruphus: 1
Nygård: 2
Køkkenerne: 1

Valg til rådet
Repræsentanterne er på valg hvert andet år – i ulige år før sommerferien.

Opgaver
Rådet er borgernes fælles talerør på CABAS. Opgaven er at fremsætte meninger og forslag på vegne af kollegerne i deres grupper.

Rådets repræsentanter har høringsret på en række områder, der er fælles for hele CABAS:

  • Fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Sociale arrangementer
  • Ændringer, forslag og beslutninger, der kan diskuteres på borger-niveau.

Møder i 2020:

  • 29. januar
  • 29. april (aflyst pga. Covid 19)
  • 16. september (flyttet fra den 16. august pga Covid 19)
  • 18. november (flyttet fra den 21. oktober)