MAR-Udvalget

MAR-udvalget, er vores Medarbejder Repræsentanter. Udvalget består af 8 borgere, lederen af CABAS samt vores funktions- & faglig leder.

Udvalget er et samlet råd for alle matrikler på CABAS og er borgernes fælles talerør på CABAS.

Fordeling:
Klassiske værksteder (1/værksted): 4
STU Nyruphus: 1
Nygård: 2
Køkkenerne: 1

Valg til udvalget
Repræsentanterne er på valg hvert andet år – i ulige år før sommerferien.

Opgaver
MAR-udvalgets opgave er at fremsætte meninger og forslag på vegne af kollegerne i deres grupper.

Udvalgets repræsentanter har høringsret på en række områder, der er fælles for hele CABAS:

  • Fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Sociale arrangementer
  • Ændringer, forslag og beslutninger, der kan diskuteres på borger-niveau.

Møder i 2023

  • 08. februar
  • 26. april
  • 23. august
  • 04. oktober