MAR-Udvalget

MAR-udvalget, er CABAS Medarbejder Repræsentanter. Udvalget består af borgere, lederen af CABAS samt vores faglige konsulent.

Udvalget er et samlet råd for alle matrikler på CABAS og er borgernes fælles talerør på CABAS.

Valg til udvalget
Repræsentanterne er på valg hvert andet år. 

Opgaver
MAR-udvalgets opgave er at fremsætte meninger og forslag på vegne af kollegerne i deres grupper.

Udvalgets repræsentanter har høringsret på en række områder, der er fælles for hele CABAS:

  • Fysiske og psykiske arbejdsforhold
  • Sociale arrangementer
  • Ændringer, forslag og beslutninger, der kan diskuteres på borger-niveau.

MAR møde april 2023

2024 Mødeplan 

Fælles MAR

  • 7. februar
  • 24. april
  • 21. august
  • 9. oktober