Vores vision

CABAS arbejder med FN´s verdensmål

3 – Trivsel og sundhed
Sund kost, bevægelse, socialt samvær og kompetenceudvikling for alle giver gode betingelser for personlig udvikling og social bæredygtighed.
11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
Bæredygtighed i lokalsamfundet – vi planter træer, passer nyttehaver, bygger insekthoteller, samler affald og køkkenet har fokus på fra jord til bord.
12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Fejlproduktioner, rester og andres skrot bliver til nye produkter på vores værksteder. Affaldssortering og genanvendelse fylder i hele CABAS.
17 – Partnerskaber for handling
Vi er en del af GoGreen netværket i Helsingør, samarbejder med private og offentlige aktører, altid med fokus på social og/eller miljømæssig bæredygtighed.