Køkken & Café

CABAS tilbyder beskæftigelse i både køkkener og i cafeer. Vi driver Skovcaféen Nyruphus og Café CABAS i Snekkersten Idrætscenter. Desuden driver vi kantinen på to lokale folkeskoler og et køkken, hvor vi laver mad til personale og borgere på centeret.

Alle steder uddanner vi medarbejderne i det basale køkkenhåndværk som f.eks. tilberedning af mad, håndtering af køkkenredskaber og -maskiner, køkkenhygiejne, opvask og tøjvask.

Vi er stolte af den mad, vi serverer. Den er sund og veltilberedt.

Køkkenerne og caféerne fungerer som enhver anden arbejdsplads, dog i en tryg atmosfære med fokus på de styrker, den enkelte kommer med. Hos os er borgerne aktive deltagere i både produktion og i det kollegiale fællesskab.

Det er tilknyttet køkkenfagligt og pædagogisk personale til både køkkener og caféer.
Fødevarestyrelsen fører tilsyn.

Køkkenerne er arbejdsplads for borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse (§103) Samt for STU-elever i praktik og borgere i afklaringsforløb.