STU Nyruphus

STU Nyruphus henvender sig til unge med generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiske problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser eller/og andre specifikke problemstillinger.

Uddannelsen hos os er bygget op omkring tre linjer:

  • Skov og Natur
  • Køkken og cafe
  • Individuel linje

Linjerne anvendes som værktøj til udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer, som understøtter den unges selvstændiggørelse.

De faglige kompetencer

  • Eleven understøttes i løbende at udvikle/forbedre erhvervsrettede kompetencer. Afhængig af den individuelle uddannelsesplan vil der blive fokuseret på kendskab til arbejdsopgaver, instruktionsforståelse og udførelse af forskellige opgaver.
  • Eleven vil få kendskab til/undervises i IT og boglige færdigheder. Undervisning tilrettelægges efter behov.
  • Eleven vil undervises via arbejde, aktivitetsture/besøg, tavleundervisning mv., i almenviden om demokrati, samfund og kultur.

De sociale kompetencer

  • Eleven vil understøttes i løbende at forbedre sine sociale færdigheder. Fokus vil være på kommunikation, adfærd og samarbejde.

De personlige kompetencer

  • Eleven vil understøttes i løbende at udvikle/forbedre social adfærd i fællesskaber samt forbedre evnen til at gennemskue konsekvenser og træffe selvstændige beslutninger.
  • Eleven vil arbejde med sin forståelse af omverdenen herunder lære om, hvordan man bruger lokale tilbud både i forbindelse med interesser, arbejde og uddannelse.
  • Eleven vil få en bedre selverkendelse, som kan hjælpe til at tolke reaktionsmønstre og deres effekt.

Eleverne vil desuden blandt andet få mulighed for at erhverve sig kompetencer såsom hygiejnebevis, kørekort til traktor eller truck og meget andet
Det er muligt at gå op til folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik.

Uddannelsens tre dele
Uddannelsen er bygget op over en almen del, en specifik del og en erhvervsrettet del.

Den almene del retter sig mod elevens identitet og sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og selvstændighed.

Den specifikke del retter sig mod elevens færdigheder med henblik på at fremme elevens mulighed for at klare sig bedst mulig med kompenserende støtte og forberede eleven til den erhvervsrettede del.

Uddannelsen følger en årsplan, hvori der er skemalagt undervisning, praktik, studieture og fællesarrangementer.