STU Nyruphus

CABAS tilbyder Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). STU er en treårig ungdomsuddannelse, som består af undervisning og praktik. Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan komme på en ordinær ungdomsuddannelse.

Hos os planlægger vi så vidt muligt uddannelsen under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser, og vi tager udgangspunkt i en individuel uddannelsesplan, som vi laver sammen med den unge.

Uddannelsesplanen beskriver undervisning og praktik og indeholder en beskrivelse af de enkelte dele i uddannelsen og de pædagogiske mål.

Målgruppe

STU Nyruphus henvender sig til unge med generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiske problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser eller/og andre specifikke problemstillinger.

De faglige kompetencer

  • Eleven understøttes i løbende at udvikle/forbedre erhvervsrettede kompetencer. Afhængig af den individuelle uddannelsesplan vil der blive fokuseret på kendskab til arbejdsopgaver, instruktionsforståelse og udførelse af forskellige opgaver.
  • Eleven vil få kendskab til/undervises i IT og boglige færdigheder. Undervisning tilrettelægges efter behov.
  • Eleven vil undervises via arbejde, aktivitetsture/besøg, tavleundervisning mv., i almenviden om demokrati, samfund og kultur.

De sociale kompetencer

  • Eleven vil understøttes i løbende at forbedre sine sociale færdigheder. Fokus vil være på kommunikation, adfærd og samarbejde.

De personlige kompetencer

  • Eleven vil understøttes i løbende at udvikle/forbedre social adfærd i fællesskaber samt forbedre evnen til at gennemskue konsekvenser og træffe selvstændige beslutninger.
  • Eleven vil arbejde med sin forståelse af omverdenen herunder lære om, hvordan man bruger lokale tilbud både i forbindelse med interesser, arbejde og uddannelse.
  • Eleven vil få en bedre selverkendelse, som kan hjælpe til at tolke reaktionsmønstre og deres effekt.

Eleverne vil desuden blandt andet få mulighed for at erhverve sig kompetencer såsom hygiejnebevis, kørekort til traktor eller truck og meget andet. Det er muligt at gå op til folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik.

Opbygning af uddannelsen:

Uddannelsen er bygget op over 3 linjer, henholdsvis: Køkken- og Cafe linjen, Skov- og natur linjen samt Den individuelle linje. Der er læringsmål, uddannelses- og erhvervsrettede mål for hvert modul på de tre linjer.

  • Skov og Natur
  • Køkken og cafe
  • Individuel linje

Linjerne anvendes som værktøj til udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer, som understøtter den unges selvstændiggørelse.

Der udarbejdes et Kompetencekort efter modulafslutning med mulighed for at underviserne kan uddybe de opnåede færdigheder. Eleven kan vise sit Kompetencekort som en del af sin præsentation af sig selv, når de skal starte praktikforløb både på 1., 2. og 3. år samt mulig opstart i virksomhed.

Modul undervisning:

Den centrale tankegang i vores modul undervisning er, at den samler læringsaktiviteterne omkring fagfaglige dimensioner og styrker samspillet mellem praksis og teori, så modulets aktiviteter giver mening for eleven og giver derved mulighed for at øge egen indlæring. Eleverne lærer bedst, når de kan se meningen med det, de skal lære.

Modul opdelt med: 3 dage på værksted & 2 dage efter metoderne i helhedsorienteret undervisning. Uddannelsen følger en årsplan, hvori der er skemalagt undervisning, praktik, studieture og fællesarrangementer.

Her ses eksempler på teori og praksis i forhold til modulets aktiviteter:

Køkken og Café linjen

 
Eksempler på 1 års STU på Køkken- og Café linjen:

• Introduktion til køkkenfaglige færdigheder og viden
• Lettere praktisk madlavning og indledende råvarekendskab
• Introduktion til arbejdsgange i caféen
• Samarbejde mellem køkken og café

Eksempler på 2 års STU på Køkken- og Café linjen:

• Bestilling af varer og modtage
• Intern og ekstern køkkenpraktik
• Tage imod gæster
• Bæredygtighed/madspild

Eksempler på 3 års STU på Køkken- og Café linjen:

• Deltagelse i weekend vagter og større arrangementer på Nyruphus
• Projekt ”Kogebog”
• Tage imod gæster og bestillinger
• Kassebetjening

SKOV- OG NATUR LINJEN

 
Eksempler på 1 års STU på Skov- og Natur linjen:

• Introduktion til at arbejde i skoven
• Arbejdskultur
• Introduktion til brug af maskiner og/eller redskaber
• Service på maskinparken

Eksempler på 2 års STU på Skov- og Natur linjen:

• Introduktion til anlægsarbejde, herunder biodiversitet og beskæring
• Tilegnelse sig viden om artsbestemmelse af træer ud fra bladene
• Introduktion til arbejdet i køkkenhaven, fx krydderurter samt intro til ”jord til bord” princip
• Bæredygtighed
• Intern og ekstern praktik

Eksempler på 3 års STU på Skov- og Natur linjen:

• Udvise stor selvstændighed under arbejdet i skoven og på Nyruphus’s områder
• Formel læring, herunder de 17 verdensmål
• Samarbejde med Skovskolen eller eksterne samarbejdspartnere
• Lokale samarbejdspartnere

den individuelle LINJE

Eksempler på 1-3 års STU på Den Individuelle linje, kunne fx være:

• Undervisning og arbejdskultur
• Sociale, faglige og personlige færdigheder
• LOF matematik og dansk
• Tema om misbrug, seksualitet m.m.
• Højtider og mærkedage
• Livshistorier
• Digital borger og bo træning
• Grænser – egne og andres grænser
• Miljø og bæredygtighed
• De 17 verdensmål

På CABAS STU arbejder vi med FN’s verdensmål. For eksempel har café’en og de to skolers kantiner fokus på at minimere madspild. De unge har en masse gode ideer og et stort drive, når det gælder FN’s verdensmål. Det er derfor vigtigt for os at vise eleverne, at alle kan gøre en lille forskel og være med til at skabe små forandringer, der rent faktisk gør en forskel.

Derfor er det meget vigtigt for os, at FN’s verdensmål både afspejler sig i undervisningen og i driften af hele CABAS. Når vi sætter fokus på verdensmålene lærer de unge om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling, og det er områder, der kommer til at definere fremtidens arbejdsmarked.