STU Nygård

STU Nygård henvender sig til unge med betydelig nedsat fysik og/eller psykisk funktionsevne. Vi tilbyder et individuelt tilpasset STU-uddannelsesforløb med undervisning både individuelt undervisning og i grupper.

Den unge deltager i fag og gruppesammenhænge, der udvælges efter kompetencer og behov.

Undervisningen er tilrettelagte aktiviteter, der gør det muligt for den unge at deltage ud fra de betydelige nedsatte funktionsevner.

Uddannelsen skaber en læreproces, hvor den unge får mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor::

  • Kommunikation og social IT
  • Fysiske og motoriske aktiviteter
  • Selverkendelse og social træning
  • Sansestimulation
  • Form og farver
  • Almindelig daglig livsførelse