MAR-råd

Medarbejderrådet på CABAS består af fire borgerrepræsentanter, lederen af CABAS og centerets pædagogiske konsulent. Lederen er formand.

MAR fungerer som et samlet råd for de de forskellige tilbud under CABAS.
Rådet mødes fire gange om året for at drøfte fysiske og psykiske forhold, generelle nyheder og ønsker om nye tiltag.. Dagsordenen indeholder også temaer som f.eks. trivsel og meget mere.

Fordeling af medlemmer:

  • Arbejdspladser,  2 repræsentanter
  • Aktivitets- og samværstilbud, 2 repræsentanter