Medie/Grafisk

Medie/grafisk værksted er for dig, der gerne vil arbejde med trykte og levende billeder. Vi sætter plakater, foldere og andre ting flot op til enten tryk eller web. Vi laver også tv-produktion, hvor vi er ude og filme og møde nye mennesker.

Vi leverer til Helsingør kommune og flere private virksomheder. Vi har også ansvaret for centerets egne tryksager.

Du kan f.eks. lære

  • at sætte billeder, farver og bogstaver op, så det ser flot ud
  • at printe, samle og folde materiale som for eksempel pjecer
  • filme med et kamera og redigere
  • søge på internettet
  • tage billeder
  • lave interviews og stå foran kameraet

Værkstedet er arbejdsplads for borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse (SEL §103) Samt for STU-elever i praktik og borgere i afklaringsforløb